Подземен паркинг пл.”Св.Св.Кирил и Методий”
МОЛ "STRAND" гр.Бургас
Летище Бургас
Хотел Малтийски замък
Сий Форт Клуб
Хотел Сол Несебър Палас
VW - БУРГАС

ЕЛ ФОРС ЕООД има сключени 2 броя рамкови договори за проектиране с „ЕВН България електроразпределение” АД .

ЕЛ ФОРС ЕООД има сключени 2 броя рамкови договори за проектиране с „ЕВН България електроразпределение” АД .

По-големи текущи обекти са:

- Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на меренето на ел.енергията на границата собствеността в с.Горица, Община Несебър;

-Цялостно кабелизиране на въздушна мрежа НН и изнасяне на меренето на ел.енергията на границата собствеността в гр.Обзор;

- Цялостно кабелиране на въздушна мрежа НН и изнесено мерене на границата собствеността в гр.Обзор, Община Несебър.

- Външно ел.захранване 20кV на вилно селище „Корал”, с.Лозенец, Община Царево с дължина на трасето 9,5км;

- Кабели 20кV в землище на гр.Каблешково с трасе 5,5км;

- Кабели 20кV в землище на гр.Влас с трасе 5,5км.