Подземен паркинг пл.”Св.Св.Кирил и Методий”
МОЛ "STRAND" гр.Бургас
Летище Бургас
Хотел Малтийски замък
Сий Форт Клуб
Хотел Сол Несебър Палас
VW - БУРГАС

МОЛ "STRAND" гр.Бургас

ЕЛ ФОРС ЕООД приключи с проектирането на ЕЛ частта на най-големия търговски обект в страната -МОЛ "STRAND" гр.Бургас /РЗП – 61 707 м2/ през месец юни 2011г.

 

Започната е работа по проектиране на вграден подземен трафопост с обща мощност 5 700 кVА и кабели 20кV за осигуряване ел.захранването на обекта.

 

Текущо се упражнява и авторски надзор на изпълнението на ЕЛ частта.