Подземен паркинг пл.”Св.Св.Кирил и Методий”
МОЛ "STRAND" гр.Бургас
Летище Бургас
Хотел Малтийски замък
Сий Форт Клуб
Хотел Сол Несебър Палас
VW - БУРГАС

Проекти

Нека цифрите говорят за потенциала на фирмата! 
 
ЕЛ ФОРС ЕООД е изпълнител по част ЕЛ на следните реализирани проекти:
 
 1. Сгради за обществено обслужване.

  - МОЛ "Strand" гр. Бургас /РЗП - 61707 м2/
  - Многопрофилна болница кв. Ветрен, Община Бургас.
  - Преустройство на ЛЕТИЩЕ БУРГАС - нови терминали пристигащи и заминаващи пасажери.
  - Подземен паркинг на 4 нива, пл. "Св. Св. Кирил и Методий" ,гр. Бургас.
  - Шоуруми на "VOLKSWAGEN" и "OPEL" и др.

   

 2. Жилищни сгради и сгради със смесено предназначение - над 170 броя сгради в Бургаска област.
   
 3. Сгради за туризъм - Хотели 4 броя и 19 броя ваканционни селища в Бургаска област всяко с РЗП от 15000 до 50000 м2.
   
 4. Промишлени сгради - цехове и складови бази - 10 броя.
   
 5. Ел. проекти за външно ел. захранване: трафопостове - монолитни (44 бр.), комплектни (234 бр.) и мачтови  (24 бр.); открити (4 бр.) и закрити разпределителни уредби 20 kV; елпроводи 20 kV; въздушни мрежи HH; кабели 20 kV; кабелни ел. захранвания HH.
   
 6. Ветрогенераторни паркове - 7 бр.
   
 7. Соларни инсталации - 14 бр.
   
 8. Ел. схеми на градоустройствени планове, електроенергийни изчисления.

  - Пристанище Бургас - изток - интермодален терминал            -76 дка.
  - Стадион "Черноморец" - Бургас.                                            -140 дка.
  - "Малкото солено езеро" гр. Поморие.                                   
  -607 дка.
  - Полуостров "ФОРОС", кв-Крайморие, гр. Бургас и др.           -390 дка.
   

 9. Реконструкции на съществуващи ел. мрежи.

  - Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на гр. Обзор.
  -
  Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на кв. Крайморие, гр. Бургас.
  - Реконструкция на BMpHH и изнесено мерене на с. Веселие, с. Калово, с. Сливарово и др.
  - Реконструкция на ел. проводи 20kV: "Влас-Септемврийче", "Обзор-Елени", "Първенец-Долно Езерово", "Житарово", "Яворов", "Телевизия", "Лотос" и др.

   

 10. Улично осветление - Полуостров "ФОРОС", кв-Крайморие, гр. Бургас - 7,5 км.