ул. Васил Левски 45, гр. Бургас
ул. Васил Левски 45, гр. Бургас
Професионално проектиране на електрически инсталации и уредби.
Зелена енергия
Фотоволтаични системи и ветрогенераторни паркове
Обществени сгради
Ел Форс притежава богат опит в проектирането на болници, общински сгради, молове, театри, хипермаркети, библиотеки и авто шоуруми.
Индустриални сгради
Портфолиото на Ел Форс включва десетки цехове, фабрики, складови бази, индустриални паркове и пунктове за преработване на отпадаци.
Жилищни сгради
Ел Форс има зад гърба си над 242 реализирани жилищни сгради в страната. Това включва множество вилни и ваканционни селища.
Реконструкции на съществуващи
ел. мрежи
Ел Форс има извършени вножество реконструкции на BMpHH и изнесено мерене в община Бургас, както и реконструкции на ел. проводи 20kV.
Трафопостове,
ел проводи,
улично осветление
Ел Форс има издадени проекти за външно ел. захранване на трафопостове - над 450бр.; елпроводи 20 kV; въздушни мрежи HH; кабели 20 kV; кабелни ел. захранвания HH. Също и улично освеление на полуостров "ФОРОС", кв-Крайморие, гр. Бургас - 7,5 км.
Знаете ли че?
Няколко важни цифри
1,500,000 кв+
Проектирана площ
808+
Доволни клиента
22+
Спечелени обществени поръчки
9000+
Изпити кафета
2647+
Изпълнени обекта