ул. Васил Левски 45, гр. Бургас
ул. Васил Левски 45, гр. Бургас
Ел. експертиза от А до Я

С близо 30 години проектантски опит Ел Форс има изпълнени обекти с разнообразен характер и с всеобхватни специфики.

Свържете се с нас за косултация на:
0887 219 910
Какво предлагаме

Трафопостове, кабели и съоръжения 0.4kV, кабели и съоръжения 20kV окомплектовани по всички изискуеми проектантски части (Геодезия, ПБ, ПБЗ, ПУСО, Пътна, ВОБД и др.)

Реконструкция на BMpHH, 20kV и изнесено мерене.

Количествени сметки и спецификации.
Проекто-сметна и екзекутивна документация.
Процедури до строително разрешение.

Анализ на нормативни и технико-икономически аспекти на проект и изпълнение.

Контакти и съгласуване с релевантни органи.

Консултации при избор на строителен надзор и изпълнител.